Vydejte se na cestu změny – s podporou osobního kouče

Koučování je profesionální spoluprací, která pomáhá lidem překlenout rozdíl mezi tím, kde jsou a tím, kde by chtěli být. Jak v soukromých, tak pracovních životech. Zajímavou inspiraci najdete v internetovém magazínu- pod hlavičkoutrénujte svůj rozvoj! Určitě stojí za přečtení a kdoví, jestli vám neotevře úplně novou cestu. K bohatšímu, a především spokojenějšímu životu.

dokonalost

První kurz osobního rozvoje se představil už na začátku minulého století. A to díky americkému průkopníkovi Dale Carnegiemu. Ve svých prvních kurzech pro dospělé se snažil do výuky zařadit umění empatie, sebekritičnost, komunikativnost až po schopnost se prosadit, vést tým anebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl. Tyto takzvané měkké dovednosti, které sice nelze zařadit do odborné kvalifikace, jsou přesto nedílnou součástí úspěchu v osobním i profesním životě.
Dale Carnegieradil i vůdčím politikům a napsal celou řadu knih. Ty jsou dodneška považovány za nejdůležitější na poli osobního rozvoje. Pro řadu lidí a firem jsou biblí. Mezi nejznámější patří Jak se zbavit starostí a začít žít a Jak získávat přátele a působit na lidi. Na počátku devadesátých let, zásluhou Čechoameričanky Temi Miller, se objevily i v naší republice. Právem jsou zařazeny do zlatého fondu literatury osobního rozvoje.

vývoj

V současnosti jsou Carnegieho kurzy stále nejvyhledávanější metodou zefektivnění a maximalizace práce v kolektivu. Osobní rozvoj, na který se především orientují, má vliv nejen na oblast morálky ve firemní kultuře. Ale především v osobním životě. Přináší do života jednotlivců nový rozměr života. Dává návod, jak postupovat v osobním rozvoji. Zároveň je zdrojem radosti z nových dovedností a vzájemného sdílení zkušeností. Hodnoty to jsou neměnné a nadčasové. Napomáhají k ustanovení pozitivního myšlení jako zdroje energie. Mezi nejznámější propagátory tohoto rozvoje patří Bill Gates a Lee Iacocca.