Jak se usídlit virtuálně?

Pokud se někdo rozhodne podnikat, vybere si k tomu místo, které mu pro takovou činnost logicky co nejlépe vyhovuje nebo které je mu ve všech ohledech nejdostupnější, případně jediné dostupné. Ovšem je nasnadě, že existuje celá řada situací, kdy právě takové místo není ideální, co se týká styku s klienty, případně kontaktů s veřejností. Takové místo nemusí mít zrovna dobrý zvuk, toto nemusí být dostupné pro ty, jimž dostupné být má…

Někdy je prostě mimo místa určeného bezprostředně k podnikání záhodno mít zastoupení i na nějaké dobré adrese. Někde, kam mohou klienti chodit, aniž by se byznysmeni museli stydět, někde, kde je to snadno dostupné a atraktivní. Ovšem je logické, že si většina soukromníků nemůže dovolit koupit si ještě jedno luxusnější sídlo jenom po reprezentaci, případně nemusí být dost podobných atraktivních míst pro všechny. A v takové chvíli se může hodit virtuální sídlo společnosti. Třeba v Ostravě.

kreslená budova

Co takové virtuální sídlo obnáší? Člověk si jednoduše zařídí u poskytovatele takové služby na smlouvu sídlo společnosti označené podle zákona, s korespondenční adresou, recepcí pro kontakty se zákazníky, kanceláří jsoucí čtyři hodiny zdarma a následně levně k dispozici a parkovacím místem před domem, kde pro něho budou přebírat poštu a kurýrní zásilky a přeposílat mu je, respektive ho o nich informovat.

dopisní obálka

Poskytovateli této služby stačí jednoduše zaslat IČO nebo osobní údaje a smlouva je ještě týž den připravena k podpisu, ostravským firmám pak poskytovatel této služby navíc klidně zajistí i návrh na zápis do OR a vyřízení všech náležitostí na úřadech. A podnikatel či osoba samostatně výdělečně činná může rázem působit na velice atraktivní adrese a zvýšit si tím svoji prestiž a všemožně si usnadnit svoji existenci. A vzhledem k tomu, že je poskytovatel těchto služeb současně i majitelem budovy, nehrozí jakékoliv trable, jež by mohly nastat v budově toliko dočasně užívané.