Je i mezinárodní kamionová doprava výhodná?

Asi nikdo nebude pochybovat o tom, že pokud jde o vnitrostátní přepravu, pak ta kamionová je tou nejvýhodnější, kterou dnes máme k dispozici, a to jak z hlediska flexibility a možnosti dostat se tam, kam jde potřeba, tak z hlediska finančního. V porovnání s ostatními druhy dopravy je zkrátka podstatně levnější.

Jak je na tom ale kamionová doprava ve vnitrostátní přepravě? Je stále tou nejvýhodnější? Není asi třeba říkat, že v mezikontinentální přepravě ji nelze příliš využít, ale co interkontinentální? Stále hraje takový prim, jako v té vnitrostátní?

kamion5

Odpověď zní, že ano, hraje. Její cena je zkrátka příliš nízká na to, aby se nevyplatilo ji využít. Navíc vzhledem k tomu, že přívěsy lze například upravit, aby měly patřičnou teplotu či atmosféru při dopravě rychle se kazících výrobků a vydržely tak cestu i přes půl kontinentu v relativně čerstvém stavu, není ani tento typ zboží problémem.

Je ale fakt, že její role poněkud klesá. Sice je stále nejvyužívanější, avšak již nepřepravuje tak velké procento zboží. Je to proto, že na skutečně velké vzdálenosti je příliš pomalá. Zde se vyplatí použít rychlejší způsob, jako je například ta letecká, a následně ji pomocí kamionu přepravit z nejbližšího letiště až k cílovému zákazníkovi.

kamion6

Tímto způsobem se dopravují často například zásilky z Číny do Evropy. Ačkoliv by bylo možné celou cestu snadno urazit automobilem, trvalo by to příliš dlouho. Zákazníci by museli na svou dodávku čekat i několik měsíců, navíc by bylo nevýhodné, aby řidiči byli po celou tuto dobu zaneprázdněni jednou jízdou.

Z tohoto důvodu se v tomto případě příliš nepoužívá ani železniční či lodní doprava. Nesmíme totiž zapomenout, že v dnešní době chce zákazník své zboží co nejdříve. Je tedy nutné najít ten nejrychlejší způsob, jak jej k němu dopravit.

Avšak i přes tyto nevýhody je, jak již bylo řečeno, kamionová doprava nejvíce používaným typem přepravy i v mezinárodní dopravě. A oprávněně.