Výhody živnosti (OSVČ) – fyzické osoby


Pokud plánujeme podnikání v malém, máme například v plánu podnikat jako „volnonožec“, je to ideální alternativa. Založení živnosti je velice jednoduché, stačí získat živnostenské oprávnění. Určitá výhoda spočívá v možnosti uplatnit si výdajový paušál, přičemž se vyplatí u nižších příjmů, zejména do 2 milionů Kč za rok.


Mezi nevýhody patří vysoké podnikatelské riziko, které se dotýká i osobního majetku, samostatné rozhodovaní a obtížná zastupitelnost.


 bylinka u pc

Výhody zřízení podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Výdajový paušál


Jde o paušální částku vypočítanou z celkových příjmů, kterou si uplatníme jako náklady na různé potřeby spojené s podnikáním. Vyplatí se zejména u mzdy nepřesahující 2 miliony Kč. Jde o úsporu administrativy i úsporu na daních. Není potřebné vést účetnictví, postačí jen daňová evidence.


 


Jsou 3 druhy – 80%, 60%, 40% a 30%:


80% výdajový paušál – můžeme si odečíst 80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslné činnosti. Maximální uplatnění do výše 1 600 000 Kč.


 


60% výdajový paušál – můžeme si uplatnit 60 % z příjmů živnostenského podnikání. Maximální uplatnění do 1 200 000 Kč.


 


40% výdajový paušál – můžeme odečíst 40 % z příjmů z jiné samostatné činnosti. Maximální uplatnění do 800 000 Kč.


 


30% výdajový paušál – můžeme odečíst 30 % z příjmů nájmů obchodního majetku, nemovitých věcí a bytů. Maximální uplatnění je 600 000 Kč.


 


Plátci DPH mohou uplatnit výdajový paušál také, ale musí vést evidenci pro účely DPH a doklady odkládat. Částka se počítá z příjmů bez DPH.


 

Jednoduchá administrativa


Zejména pokud si necháme uplatnit paušál. V případě, že si chceme uplatnit skutečné výdaje, musíme vést účetnictví.
popsaný papír

Finanční dostupnost


K založení živnostenského oprávnění postačí něco málo přes 1 000 Kč.

Možnost se seberealizovat


Mohu dělat práci, která mne baví, realizovat vlastní sny a posunout se dál.